Årsmøte 2024

Publisert av Tor Moberg den 24.01.24. Oppdatert 29.02.24.

Innkalling til årsmøte 2024 for NVIO Hamar og omegn

Tid: Torsdag 15. februar 2024 kl. 19.00

Sted: Kantina, Ridehuset, Storhamarg. 100, Hamar

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt skriftlig til foreningens styre på epost: post@hamar.nvio.no, innen 9. februar 2024 

Forslag til kandidater må være sendt valgkomiteen v/Kjell Arne Sunde, 

epost: kjasunde@online.no, innen 9. februar 2024.

Styret er som følger:

Verv

Par/oddetallsår

Navn

Valgt for ____

Leder

Partall

Reidar Bjørn Melhuus

2022-24 (på valg)

Nestleder

Oddetall

Knut Arne Westby

2023-25 (ikke på valg)

Kasserer

Partall

Ole Andreas Andersen

2022-24 (på valg)

Sekretær

Oddetall

Tor Moberg

2023-25 (ikke på valg)

Styremedlem

Partall

Tor Sørensen

2022-24 (på valg)

Styremedlem

Oddetall

Gyril Skallerud

2023-25 (ikke på valg)

Styremedlem

Partall

Renate Mosesen

2022-24 (på valg)

 

Valgkomite: Kjell Arne Sunde (til 2024), Frank Magnes (til 2025) og Johan Kvæken (til 2026)
Revisor: Kjell Arne Sunde (valgt for et år)

Følgende verv er da på valg på årsmøtet 2024:

 • Leder, kasserer og 2 styremedlemmer (partall).
 • I utg.pkt en person til valgkomite (2024-27)
 • Revisor

Se saksliste på neste side.  

Velkommen!

Vennlig hilsen 
Styret i NVIO, avd. Hamar og Omegn

Saksliste årsmøte 15. februar 2024

 

 1. Åpning
 2. Konstitusjon
  1. Godkjennelse av møteinnkalling
  2. Godkjennelse av dagsorden
  3. Valg av møtedirigent
  4. Valg av møtereferent
  5. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll
  6. Tellekorps
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Aktivitetsplan
 6. Fastsettelse av kontingent
 7. Budsjett
 8. Vedtektsendring
 9. Innkomne forslag
 10. Valg
 11. Eventuelt
 12. Avslutning