Tor Sørensen style=

Tor Sørensen

Leder Kameratstøtte leder
Knut Arne Westby style=

Knut Arne Westby

Nestleder
Tor style=

Tor

Sekretær
Ole Andreas Andersen style=

Ole Andreas Andersen

Kasserer
Johan Kvæken style=

Johan Kvæken

Styremedlem
Renate Mosesen style=

Renate Mosesen

Styremedlem
Gyril Skallerud style=

Gyril Skallerud

Styremedlem