Årsmøte 2023

Publisert av Reidar Bjørn Melhuus den 26.01.23.

Innkalling til årsmøte 2023 for NVIO Hamar og omegn 

Tid: Torsdag 16. februar 2023 kl. 19.00  

Sted: Kantina, Ridehuset, Storhamarg. 100, Hamar  

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt skriftlig til foreningens leder, Reidar Bjørn Melhuus, epost: reidar.melhuus@gmail.com, innen 9. februar 2023.   

Frasigelse av verv/forslag til kandidater må være sendt valgkomiteen v/Kjell Arne Sunde,   epost: kjasunde@online.no, innen 9. februar 2023.  

Styret er som følger: 

Verv

Par/oddetallsår

Navn

Valgt for ____

Leder

Partall

Reidar Bjørn Melhuus

2022-24 (ikke på valg)

Nestleder

Oddetall

Knut Arne Westby

2021-23 (på valg)

Kasserer

Partall

Ole Andreas Andersen

2022-24 (ikke på valg)

Sekretær

Oddetall

Tor Moberg

2021-23 (på valg)

Styremedlem

Partall

Tor Sørensen

2022-24 (ikke på valg)

Styremedlem

Oddetall

Gunnar Skjeseth

2021-23 (på valg)

Styremedlem

Partall

Renate Mosesen

2022-24 (ikke på valg)

 

Valgkomite: John Nestaas (til 2023), Kjell Arne Sunde (til 2024) og Frank Magnes (til 2025). 

Revisor: Kjell Arne Sunde (valgt for et år)

Følgende verv er da på valg på årsmøtet 2023:  

 • Nestleder, sekretær og et styremedlem (oddetall).
 • I utg.pkt en person til valgkomite (2023-25) - Revisor

Se saksliste på neste side.    

Velkommen!  

Vennlig hilsen   

Styret i NVIO, avd. Hamar og Omegn  

                                                                                  

NVIO, avd. Hamar og omegn  

Stiftet 16. oktober 2001  

Medlem av NVIO, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

www.hamar.nvio.no  

Saksliste årsmøte 16. februar 2023 

 

 1. Åpning
 2. Konstitusjon
  1. Godkjennelse av møteinnkalling
  2. Godkjennelse av dagsorden
  3. Valg av møtedirigent
  4. Valg av møtereferent
  5. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Aktivitetsplan
 6. Fastsettelse av kontingent
 7. Budsjett
 8. Vedtektsendring
 9. Innkomne forslag
 10. Valg
 11. Eventuelt
 12. Avslutning