NVIO avd. Hamar og omegn er en aktiv lokalforening som ble stiftet den 16.oktober 2001. Sammen med 50 andre lokalforeninger over hele landet er vi organisert i Norges Veteranforbubd for Internasjonale Operasjoner.

Vår forening har hovedsakelig medlemmer fra Hamar – Ringsaker – Stange – Løten. Pr. i dag har vi ca. 150 medlemmer.
Vi har fast veterantreff kl.1900 første onsdag i hver måned på Pizzanini i Hamar, bortsett fra i juli.