NVIO avd. Hamar og omegn er en aktiv lokalforening som ble stiftet den 16.oktober 2001. Sammen med 50 andre lokalforeninger over hele landet er vi organisert i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner.

Vår forening har hovedsakelig medlemmer fra Hamar – Ringsaker – Stange – Løten. Pr. i dag har vi ca. 185 medlemmer.
Vi har fast veterantreff kl.1900 første onsdag i hver måned på Pizzanini i Hamar, bortsett fra i juli.  Foreløpig er Veterantreffene satt på vent grunnet Covid-19.

Vi har også et medlemslokale i Strandgata 63, Hamar. Aktivitet der vil gjenopptas når smittefaren tillater det.